2023

Inrapportering  av fångster i Nedre Helgeå gör man numera på

https://www.ifiske.se/fiske-nedre-helgeans-fvof.htm

Här kan man också köpa fiskekort, detta är ett komplement till de sätt som finns i menyn under Fiskekort