Startsidasv2021

Årsmöte i Nedre Helgeåns FO kommer i år att hållas DIGITALT i appen TEAMS den 15 mars 2021

Anmäl Er här till årsmötet

* anger obligatoriska fält

Fastighetsägare med fiskerätt i Nedre Helgeåns fiskevårdområde kan anmäla sin medverkan.

För att deltaga i mötet krävs Pc, Laptop eller mobil med kamera och mikrofon.

Tekniska frågor ang uppkoppling skickas till webmaster@nedrehelgean.se

Startsidasv2021
Här finns minst 36 dokumenterade fiskarter, varav gädda, abborre, havsöring, lax och gös samt olika karpfiskar är de sportfiskemässigt mest intressanta fiskarterna. Alla som vill fiska inom området har möjlighet till detta genom att skaffa fiskekort.
Startsidasv2021
Syftet med ett fiskevårdsområde är att bevara de rika miljöerna och se till att fiskarna i vattnet trivs. För att förbättra för t ex vandrande öring och lax görs en del upprensningar i åarna. Fiskevårdsföreningen hjälper också till att plantera ut fisk.

Fvo är intresserad av förekomsten av mal.
Så råkar Ni fånga en mal när Ni fiskar vill vi gärna ha en rapport om det och om möjligt förevigat med en bild.

(OBS! Arten är fridlyst och måste snarast återutsättas). Viktuppgift behöver inte anges.