Forside

main2012

Nedre Helgeåns Fiskevårdsområde (FVO)

De nederste 35 kilometer af Helgeåens vej mod havet.
Nedre Helgeåns Fiskevårdsområde er det største i Skåne og omfatter omtrent det samme real som Biosärområdet Kristianstads Vattenrike.
Fiskeplejeområdet strækker sig fra Torsebro via Araslövssjön og Hammarsjön mod Härnestad, hvor åen forgrener sig. Den ene gren løber mod Åhus, hvor den udmunder i Åhus’ havn. Den anden passerer Yngsjö og munder ud i Gropahålet.
De nederste 10 kilometer af Mjöåen indgår også i fiskeplejeområdet. Området er et af de mest artrige i Sverige. Der er dokumenteret mindst 36 fiskearter, hvoraf gedde, aborre, havørred, laks og sandart samt forskellige slags karper er de fra en sportfiskerisynsvinkel mest interessante.
Ved fiskeri fra land (mede) må der kun bruges 3 stk. fiskestange pr. fiskekort