Gös 2022

Datum
Art
Vikt
Längd
Fångstmetod
Fångstplats

Ermin, Kristianstad

2022-06-11
Gös
( En gös 2.2 andra 700 g)
55 cm
Mete
Nedre Helgeå/ Torsebro

Ingår inte i  premieringen

Datum
Art
Vikt
Längd
Fångstmetod
Fångstplats

Ermin, Kristianstad

2022-06-26
Gös
4100 gr
75 cm
Vobbler
Nedre Helgeå/ Kavrö

Ingår inte i  premieringen