Laxartad 2022

Datum
Art
Vikt
Längd
Fångstmetod
Fångstplats

Robbin Bornehag, Kristianstad

2022-02-26
Laxartad
2900 gr
65 cm
Spinn
Nedre Helgeå