Laxartad 2020

Datum
Art
Vikt
Längd
Fångstmetod
Fångstplats

Therese Carlson, Linderöd

2020-03-27
Laxartad
5800 gr
82 cm
Spinn
Nedre Helgeå