Abborre 2019

Datum
Art
Vikt
Längd
Fångstmetod
Fångstplats

Marko Määttä, Fjälkinge

2019-09-28
Abborre
1410 gr
48 cm
Trolling
Nedre Helgeå/ Nedströms Hammarsjön

Datum
Art
Vikt
Längd
Fångstmetod
Fångstplats

Patrik Göransson, Gärds Köpinge

2019-08-03
Abborre
1070 gr
42 cm
Trolling
Nedre Helgeå/ Yngsjö gropahålet

Datum
Art
Vikt
Längd
Fångstmetod
Fångstplats

Therese Carlson, Linderöd

2019-03-30
Abborre
800 gr
40 cm
Spinn
Nedre Helgeå

Datum
Art
Vikt
Längd
Fångstmetod
Fångstplats

Tobias Nilsson, Kristianstad

2019-05-26
Abborre
770 gr
37 cm
Spinn
Nedre Helgeå/Yngsjö gropahålet

Meddelande:
fler abborrar alla runt 300-500g 30-35cm utan bild

Datum
Art
Vikt
Längd
Fångstmetod
Fångstplats

Tobias Nilsson, Kristianstad

2019-06-01
Abborre
600 gr
35 cm
Spinn
Nedre Helgeå/Yngsjö gropahålet

Meddelande:
Fick även en mindre. Vägdes ej.

Datum
Art
Vikt
Längd
Fångstmetod
Fångstplats

Patrik Jönsson, Kristianstad

2019-03-03
Abborre
990 gr
41 cm
Spinn
Nedre Helgeå / Araslövssjön

Meddelande:
Fisken fick simma tillbaka.