Mal 2015

Datum
Art
Vikt
Längd
Fångstmetod
Fångstplats

Jakob Hogarth Kristianstad

2015-07-21
Mal
… gr
… cm
Bottenmete
Nedre Helgeå / Torsebro
Meddelande: Malen släpptes direkt efter fotot.

Datum
Art
Vikt
Längd
Fångstmetod
Fångstplats

Peter Karlsson, Vinslöv

2015-09-06
Mal
500 gr
40 cm
Bottenmete
Nedre Helgeå / Nedströms Torsebro