Laxartad 2015

Datum
Art
Vikt
Längd
Fångstmetod
Fångstplats

Robert Torstensson, Kristianstad

2015-03-11
Laxartad
4120 gr
72 cm
Trolling
Nedre Helgeå

Datum
Art
Vikt
Längd
Fångstmetod
Fångstplats

Jan Frank, Bjärlöv

2015-03-28
Laxartad
4100 gr
70 cm
Glindring
Nedre Helgeå / utanför badhuset