Gös 2015

Datum
Art
Vikt
Längd
Fångstmetod
Fångstplats

Torbjörn Fredriksen, Eslöv

2015 04 15
Gös
3900 gr
---- cm
Mete
Nedre Helgeå / Torsebro

Datum
Art
Vikt
Längd
Fångstmetod
Fångstplats

Niklas Bjerkebo, Vinslöv

2015 10 02
Gös
5370 gr
80 cm
Bottenmete
Nedre Helgeå /Nedströms Torsebro

Datum
Art
Vikt
Längd
Fångstmetod
Fångstplats

Niklas Bjerkebo, Vinslöv

2015 10 02
Gös
2730 gr
69 cm
Bottenmete
Nedre Helgeå /Nedströms Torsebro

Datum
Art
Vikt
Längd
Fångstmetod
Fångstplats

Niklas Bjerkebo, Vinslöv

2015 09 18
Gös
2500 gr
62 cm
Bottenmete
Nedre Helgeå /Nedströms Torsebro