Abborre 2016

Datum
Art
Vikt
Längd
Fångstmetod
Fångstplats

Bengt Ström Kristianstad

2016-05-05
Abborre
1080 gr
44 cm
Spinn
Nedre Helgeå / Hammarsjön

Datum
Art
Vikt
Längd
Fångstmetod
Fångstplats

Bengt Ström Kristianstad

2016-02-06
Abborre
1415 gr
45 cm
Spinn
Nedre Helgeå

Datum
Art
Vikt
Längd
Fångstmetod
Fångstplats

Bengt Ström Kristianstad

2016-06-09
Abborre
1534 gr
46 cm
Spinn
Nedre Helgeå

Datum
Art
Vikt
Längd
Fångstmetod
Fångstplats

Bengt Ström Kristianstad

2016-06-09
Abborre
1588 gr
47 cm
Spinn
Nedre Helgeå