Laxartad 2016

Datum
Art
Vikt
Längd
Fångstmetod
Fångstplats

Joakim Nilsson, Kristianstad

2016-09-06
Laxartad
11 000 gr
107 cm
Spinn
Nedre Helgeå / Gropahålet

Datum
Art
Vikt
Längd
Fångstmetod
Fångstplats

Åke Månsson Öllsjö

2016-03-22
Laxartad
3140 gr
64 cm
Trolling
Nedre Helgeå

Datum
Art
Vikt
Längd
Fångstmetod
Fångstplats

Bengt Svensson Kristianstad

2016-03-11
Laxartad
6700 gr
94 cm
Spinn
Nedre Helgeå / Kavrö

Datum
Art
Vikt
Längd
Fångstmetod
Fångstplats

Linnea Ström Kristianstad

2016-03-26
Laxartad
1920 gr
62 cm
Glindring
Nedre Helgeå / Kavrö

Datum
Art
Vikt
Längd
Fångstmetod
Fångstplats

Linnea Ström Kristianstad

2016-07-23
Laxartad
7042 gr
92 cm
Bottenmete
Nedre Helgeå / Gropahålet

Datum
Art
Vikt
Längd
Fångstmetod
Fångstplats

Elin Ström Kristianstad

2016-07-30
Laxartad
8001 gr
94 cm
Glingring
Nedre Helgeå / Kavrö

Datum
Art
Vikt
Längd
Fångstmetod
Fångstplats

Bengt Ström Kristianstad

2016-04-02
Laxartad
6790 gr
92 cm
Glindring
Nedre Helgeå / Kavrö

Datum
Art
Vikt
Längd
Fångstmetod
Fångstplats

Bengt Ström Kristianstad

2016-07-17
Laxartad
9213 gr
103 cm
Mete
Nedre Helgeå / Kavrö