Laxartad 2014

Datum
Art
Vikt
Längd
Fångstmetod
Fångstplats

Marko Määttä, Fjälkinge

2014-09-16
Laxartad
5000 gr
-- cm
Trolling
Nedre Helgeå / nedströms Kavröbro
Längd tog jag inte då jag inte visste att det skulle vara med i rapporten.