Rekordfiskar NHFO

abborre_1700a

Art              Abborre

Datum     2008-08-16
          
Vikt          1700 gr

Namn      Johan Lindstedt , Kristianstad 

rekord_bjorkna_1090

Art           Björkna

Datum    1984-10-31
          
Vikt         1090 gr

Namn    Jan- Inge Månsson , Glimåkra 

braxen_4050a

Art           Braxen

Datum   2005-06-28   
          
Vikt         4050 gr
Längd      67 cm

Namn     Rickard Andersson

braxen

Art           Faren

Datum    2018-04-28
          
Vikt         776 gr

Namn     Christoffer Holmer, Kristianstad

farna_2460

Art           Färna

Datum    2005-04-05
          
Vikt         2460 gr

Namn   Peter Rehnborg, Hyllinge

gadda17

Art              Gädda

Datum       2021-03-27

Vikt            17000 gr

Namn        Mario Krämer, Djurröd

gos1_9860

Art           Gös

Datum    2007-09-29
          
Vikt          9860 gr
Längd       93 cm        

Namn      Henrik Sjöö, Kristianstad

rekord_id_3150

Art           Id

Datum    1999-04-01
          
Vikt         3150 gr

Namn    Fredrik Skeppstedt, Kristianstad

Rekordfiskar NHFO

Art             Karp

Datum   2015-05-02
          
Vikt         7100 gr

Längd          77 cm


Namn     Peter Kristiansson. Helsingborg

Lake4620

Art           Lake

Datum    2005-12-18
          
Vikt         4620 gr
Längd      76 cm

Namn    Patrik Persson, Eslöv 

lax11

Art           Laxartad

Datum    2016-09-05
          
Vikt         11000 gr
Längd     107 cm


Namn    Joakim Nilsson, Kristianstad

mort1020

Art           Mört

Datum    2000-02-12
          
Vikt         1020 gr

Namn     Daniel Hård, Norrköping 

Ingen fångstbild inskickad

Ingen fångstbild inskickad

Art           Regnbåge

Datum    1996-03-21
          
Vikt         4250 gr

Namn    Finn Rostgaard, Yngsjö 

Ingen fångstbild inskickad

Ingen fångstbild inskickad

Art           Ruda

Datum    1993-07-14
          
Vikt         1500 gr

Namn    Fredrik Skeppstedt, Kristianstad 

Ingen fångstbild inskickad

Ingen fångstbild inskickad

Art           Sarv

Datum    1994-05-28
          
Vikt         1075 gr

Namn    Peter Johnsson, Kristianstad

Ingen fångstbild inskickad

Ingen fångstbild inskickad

Art           Sutare

Datum    3654 gr
          
Vikt         1984-05-22

Namn    Thomas Thörn, Kristianstad

vimmax

Art           Vimma

Datum   1997-05-09 
          
Vikt         375 gr

Namn    Finn Rostgaard, Kristianstad

al_21001

Art           Ål

Datum    2007-09-01
          
Vikt         2100 gr
Längd      98 cm 

Namn    Kalle Bertilsson, Kristianstad