Fiskekalendern

JANUARI
(Premiär för havsöring- och laxfisket. Giltigt årskort erfodras)
Under denna månad och nästa månad, om isen har bärighet, är utmärkta för ismete efter gädda på Hammarsjön och Araslövssjön. Mörtfisket i Åhus börjar komma igång och laken börjar också bli på hugget.

FEBRUARI
(Premiär för havsöring- och laxfisket. Giltigt årskort erfodras)
Fiske efter stor lake är som bäst nu. Vårfloden kan försvåra fisket. Mörtfisket i Åhus hamn är riktigt hett nu.

MARS
Premiär för havsöring- och laxfisket. Vädret med snö, is och högt vattenstånd kan ställa till problem. Om våren är tidig kan gäddan, efter att ha lekt, bjuda på rena ”huggsexan” i slutet av månaden.

APRIL
Öring och laxfisket fortsätter, nu under skönare förhållanden och många gånger med bättre fångster. Bäst är att trolla (glindra) med vobbler. Spinnfiske med tubfluga eller drag går också bra. Fisket efter id börjar nu i Torsebro. Även sillfisket i Åhus hamn inleds nu och kan ge bra fångster till slutet av maj.

MAJ
Kristi Himmelfärds dag infaller under denna månad och kallas inte utan orsak för ”Första metardagen”. Vattnets temperatur stiger nu och fiskarna blir mer aktiva. Mete efter löja, sarv, braxen och övriga vitfiskar börjar nu. (Vem minns inte sin ungdoms metargillen.)
Bottenmete efter flatfisk i åmynningarna är ett populärt fiske hela sommaren.
Nu börjar laxen vandra upp för lek.

JUNI
Att med lätt utrustning fiska abborre kan ge många fina upplevelser.
Mete efter sutare, ruda och karp börjar komma igång på riktigt.

JULI
Nattfiske efter gös inleds nu. Beståndet är glest, men utsättningar pågår.

AUGUSTI
Kräftpremiären har alltid varit under denna månad.
Tyvärr har pesten slagit ut det naturliga beståndet av flodkräfta.
Utsättningar av signalkräfta pågår inom fiskevårdsområdet.

SEPTEMBER
Gäddfisket börjar nu ta ny fart och håller på året ut eller tills högvatten eller is omöjliggör vidare fiske. Det är framför allt i Hammarsjöns och Araslövssjöns ”djuprännor” som trollingfisket kan ge bra utdelning.
Även gösfisket tar ny fart i denna månad och nästa månad.

OKTOBER
Mete efter lake börjar och pågår ända tills våren.

NOVEMBER
Öringen leker under denna tid och fram till årsskiftet.
Förutsättningarna för trolling efter gädda i sjöarna är nu de bästa.

DECEMBER
Om vädret tillåter och med rätt klädsel är gäddfisket en bra avkoppling till julfirandet.
Vissa år kan abborrfisket vara bra vid denna tid