Fiskebestånd

– FISKAR, PLATSER OCH BETEN –

Abborre: finns inom hela området och fångas lämpligen med små spinnare eller metas med mask som bete. Fisket pågår under hela året och abborrar på över 2 kg har fångats.

Björkna:Inom området finns det verkligen stor björkna. Svenskt rekord blev det 84-10-31 när Jan-Inge Månsson fångade en björkna på 1090 gram. Fångstplats norr Araslövssjön.

Braxen: Braxen finns det ganska gott om i vattensystemet även om riktigt stora inte är så vanligt.
Det fångades en braxen vid Kavrö på 3825 gram under DM i traditionellt mete 1997.

Plattfisk: Bottenmete, med mask eller räka som bete, bedrivs i åmynningarna i Åhus och Yngsjö under hela året.

Gädda: Fiske efter gädda i Hammarsjön och Araslövssjön ger ofta bra fångst. Kan vara svårfiskat under sommaren och tidig höst p.g.a. vattenvegetation, men i november är vegetationen borta. Vobbler är vanligaste betet, men även skeddrag kan ge bra utdelning. Mete med levande agn är ett givande fiske inom hela fiskevårdsområdet.
Årligen fångas ett flertal gäddor över 10 kg.

Gös: Gösen är en av våra finaste matfiskar. Beståndet i området är glest, men fiskar på över 5 kg har fångats.
Mete med fiskbitar, spinn eller trolling under natten är det bästa sättet.

Havsöring: Vårfisket efter öring bedrivs framför allt nedströms Hammarsjön, men även i centrala Kristianstad fångas åtskilliga öringar. Orangefärgade vobbler och tubflugor är de vanligaste betena.
Höstfisket kan vissa år vara bra nedströms Torsebro. Fångster på 8-10 kg är inte ovanligt.

Id: Fortplantar sig i april uppströms Araslövssjön och kallas lokalt i folkmun
för ”Torsebrolax”, men även namnet ”Ort” är vanligt.
Metas under leken med majs, bröd, maggots eller mask som bete, men hugger även på små drag.
Under sommaren kan man ibland se hundratals idar simma med ryggfenan över vattenytan i Yngsjögrop och fångas då framför allt med små spinnare, men även mete kan ge bra resultat.

Karp: Är ganska gott om karp i vattensystemet, även om fångster är dåligt dokumenterade.

Lake: Lake finns i hela å-systemet och fiske bedrivs främst under den kalla årstiden. Bottenmete, agnat med mask eller fiskbitar, är givande. Fisket är outforskat, men fångster på 4 kg är dokumenterade.

Lax: Laxen har börjat planteras in igen och kommer inom snar framtid säkert kunna ge bra försommarfiske när de är på väg upp till lekplatserna. Det har fångats lax på 9-10 kg i vattensystemet.

Mört: Mörten är talrik och fångas liksom björknan på mete. Ibland kan mörten bli stor, och det
har fångats mört på över 1 kg inom området.

Ruda: Rudan är liksom karpen ganska talrik, men väldig svår att få på kroken.
Det har fångats rudor på över 2 kg av yrkesfiskare. Fisket är outforskat.

Sarv: En av de vackraste fiskar med sina illröda fenor. Finns i fiskevårdsområdet, även om ingen riktig stor har fångats. Fiskar på 8-9 hg har tagits.

Sill: Fiske efter sill i Åhus hamn är ett populärt folknöje.
Fisket bedrivs med sänke och 4-5 upphängare och pågår från mitten av april till slutet av maj.

Sutare: Finns rikligt i hela området och de bästa ställena att fiska är i sjöarna, runt Lillö och utanför Tivoliparken i centrala Kristianstad.
Fisket bedrivs från skymning till gryning och man agnar bäst med majs eller mask.
Om man förmäskar ökar möjligheterna att fånga stor sutare. Utanför Tivoliparken har fångats sutare på mellan 3-4 kg.

Ål: Liksom lake finns ål i hela åsystemet och fångas med samma metod. ( Ålfiske är numera förbjudet )
Vattentemperaturen bör överstiga 12 grader. Bäst fiske är maj, juni, juli, augusti och vikten kan ligga på mellan 2-3 kg.