Fiskebestand

FISK, FISKEPLADSER OG AGN
Aborre:
findes i hele området og fanges bedst med små spindere eller medes med orm som madding. Der fiskes året rundt og der er fanget aborrer på over 2 kg

Flire:
I området findes der virkelig stor flire. Svensk rekord blev der i 1984, når Jan-Inge Månsson fangede en flire på 1090 gram. Fangstplads i den nordlige ende af Araslövssjön.

Brasen:
Brasen er der temmelig rigeligt af i vandløbssystemet, selv om de rigtig store ikke er så almindelige. Der blev fanget en brasen ved Kavrö på 3 825 gram ved Distriktstævnet i traditionelt mede i 1997.

Fladfisk:
Bundmede, med orm eller rejer som agn, bliver bedrevet i åmundingerne i Åhus og Yngsjö hele året

Gedde:
Fiskeri efter gedde i Hammarsjön og i Araslövssjön giver ofta god fangst. Vandvegetationen i sommertiden og i tidligt efterår kan give vanskeligheder, men i november er vegetationen væk. Wobler er det mest almindelige agn, men også ske eller blink kan give et godt udbytte. Mede med levende agn er ofte indbringende i hele fiskeplejeområdet.
Årlig bliver et flertal gedder på over 10 kg fanget

Sandart:
Sandarten er en af vore allerfineste madfisk. Bestanden i området er spredt, men fisk på over 5 kg er blevet taget. Mede med stykker af fisk, spind eller trolling om natten er den bedste måde

Havørred:
Forårsfiskeriet efter ørred bedrives frem for alt nedstrøms Hammarsjön, men også i centrum af Kristianstad bliver adskillige ørreder fanget. Orangefarvede wobler og rørfluer er de mest almindelige agn.
Efterårsfiskeriet kan i visse år være godt nedstrøms Torsebro. Fangst på 8-10 kg er ikke usædvanligt.

Rimte:
Forplanter sig i april opstrøms Araslövssjön og kaldes lokalt i folkemunde for ”Torsebrolaks” eller ”ort”. Medes i gydetiden med majs, brød, maddiker eller orm som madding, men den hugger også på små spindere.
I sommertiden kan man en gang imellem se hundreder af rimter svømme med rygfinnen over vandoverfladen i Yngsjögrop og de bliver frem for alt fanget med små spindere, men også mede kan give et godt resultat.
Karpe:
Der er en relativt god bestand af karpe i vandløbssystemet. Dog er fangst dårligt dokumenteret.

Knude: Knude findes i hele å-systemet og mest fiskes der i den kolde årstid. Bundmede med agn af orm eller stykker af fisk er indbringende. Fiskeriet er ikke udforsket, men der er dokumenteret fangst på 4 kg.

Laks:
Laks er man igen begyndt at indplante og det vil med sikkerhed inden for den nærmeste fremtid kunne give et godt fiskeri om forsommeren, når den er på vej op til gydepladserne. Der er fanget laks på 9-10 kg i vandløbssystemet

Skalle:
Skallen er talrig og fanges ligesom fliren på mede. Ind i mellem kan skallen godt blive stor og der er fanget skalle på over 1 kg i området

Karusse:
Karussen er i lighed med karpen temmelig talrig , men meget svær at få på krogen. Der er fanget karusser på mere end 2 kg af erhvervsfiskere. Fiskeriet er ikke udforsket

Rudskalle:
En af de smukkeste fisk med dens ildrøde finner. Findes i fiskeplejeområdet, selv om ingen rigtig stor er fanget. Fisk på 8-9 hg er taget

Sild:
Fiskeri efter sild i Åhus havn er en populær folkeforlystelse.
Fiskriet bedrives med lod og 4-5 ophængere og finder sted fra midten af april til slutningen af maj.

Suder:
Findes der rigeligt af i hele området og de bedste steder at fiske i er søerne, omkring Lillö og ud for Tivoliparken i det centrale Kristianstad.
Fiskeriet bliver bedrevet fra skumring til daggry og det bedste agn er majs eller orm. Hvis man formæsker, bliver muligheden for at fange en stor suder større. Ud for Tivoliparken er der fanget suder på mellem 3 og 4 kg.

Ål:
Ligesom knude findes der ål i hele åsystemet. ( Ålfiskeri er for tiden forbudt.)