Fiskepleje

Inden for fiskeplejeområdet (FVO) bliver der udsat fiskeyngel af f.eks. ål, signalkrebs, sandart og laks. Man har også udsat malle, som tidligere var almindelig i Helgeå. Fiskeplejeområdet sørger også for en række anlæg.

ÅL er sat ud i fiskeplejeområdet i en størrelse af ca 300 000 stk. I 1996 og 1997 fik FVO en ekstra tildeling og der blev sat 250 000 ål ud. Dette blev bekostet af staten og med EU-penge for at fremme det erhvervsmæssige fiskeri i indlandet og i havet. Den ål, der bliver brugt ved udsættelsen, fanges ved vestkysten og er 6-7 år gammel. Længden er ca 40 cm og vægten ca 50 gram .

SIGNALKREBS er i 1995 og 1996 blevet sat ud af FVO. Af de i alt 6 500 krebs var 70% hunner og i størrelsen 7- 10 cm , hvilket betyder, at de ved udsætningen var kønsmodne. Ved et elfiskeri i efteråret 1996 blev der konstateret en god tilvækst og at de har forplantet sig. Før krebsepesten i midten af halvfjerdserne var flodkrebsen almindelig inden for hele området. At genindføre flodkrebs er dog dømt til at mislykkes, idet der allerede i 1990 fandtes pestbefængte signalkrebs i området.

ØRRED blev i lighed med laks, sandart og malle udryddet i tiden 1966-67 af forurenede udslip fra bl.a. industrier. Tilbage fandtes kun stationære bestand længst ude i biflodssystemet opstrøms Torsebro (hvis laksetrappe var lukket), i Vinslöv og (måske) i Tollarp. En undtagelse var Mjöån, hvor underjordiske kilder ved Everöd tilfører rent vand. Fra denne stamme tog Åhusområdets fvo avlsfisk for kunstig befrugtning. Efter tilvækst i Nymöllas dambrug blev der i årene 1975-85 sat ca. 70 000 yngel ud i Helgeå. Sydkraft satte yderligere ca. 9 000 m yngel ud i årene 1983-1987. Ørreden er nu helt selvproducerende og det er ikke nødvendigt med flere udsættelser i FVO.

LAKS var helt forsvundet efter 1966-67. Udsættelser af 8 600 yngel blev gjort i efteråret 1995 i Röke-, Hörlinge-, Alma- og Bivarödsåerne på passende gydepladser. Alle åerne indgår i Helgeås vandløbssystem. En udsættelse af ca. 7 000 stk 1-årig lakseyngel ( smolt ) af Mörrumstype blev gjort ved Kavrö i foråret 1996 og en anden udsættelse i foråret 1997 af ca. 5 000 stk 2-årig lakseyngel. Mellem 2005 og 2008 har vi sat 305 000 stk lakseyngel ud.

SANDART blev også udryddet i 1966-67. I efteråret 1995 blev der udsat 7 000 halvårs- sandartyngel og i 1997 yderligere 20 000. Voksen sandart forefindes dog inden for området. For ca. 20 år siden blev der udsat sandart syd for Broby kraftværk af Nöbbelövs fvo . En del af denne sandart er fulgt med strømmen til vores FVO, hvor der også er konstateret gydning.

MALLE er en sagnomspunden og udryddelsestruet fisk. Mallen findes nu kun på fire steder i Sverige og er fredet.