Fiskekontrol

Gyldigt fra 2002-03-02

For at kunne fiske inden for Nedre Helgeåns Fiskevårdsområde kræves der fiskekort.
Idet området er sårbart med mange truede og sjældne fuglearter, er der begrænsninger i fiskeriet i visse fredningsbælter og områder.
Her beskrives kortfattet de regler, der gælder for fiskeplejeområdet.

Mindstemål gælder for følgende fisk: ørred 50 cm, laks 60 cm.
Gedder større end 100 cm skal genudsættes.
Sandart 50 cm.
Maksimalt må der hjemtages 3 stk. lakseartede fisk pr. dag. Inden for området må der kun fiskes med håndredskaber og med højest ti kroge. Ved fiskeri fra land må der højest bruges 3 fiskestænger pr.fiskekort. Fiskekort, personligt udstedt, sælges i form av dagkort, ugekort og årskort. Ungdom op til 16 år fisker gratis.

Årskortenes gyldighedstid er 365 dage.

Ørred og laks er fredet i tiden 1. oktober – 31. december.
Sandart er fredet i tiden 15. maj – 30. juni.

Mellem 1.januar og sidste februar er alt fiskeri tilladt udelukkende for personer med gyldigt helårskort.
I denne tid gælder ikke ugekort og dagkort.
Børn og unge op til 16 år må fiske gratis, men der skal tages hensyn til fiskeplejeområdets regler.


Al fejlagtigt kroget fisk skal genudsættes.

Det er forbudt at fiske efter ål.
Også selv om den er kommet til skade eller er død, skal den returneres. (Det er fordi vi skal kunne beholde et attraktivt geddefiskeri i åen.)

Trollingfiskeri er begrænset til 3 fiskeredskaber/agn samtidig pr. båd. Hvis motor er klappet op eller mangler helt, er trolling tilladt – også i de områder, hvor dette ellers er forbudt.

Trolling/fiskeri med blink/spinder er forbudt inden for følgende zoner:
– fra den gamle bro i Åhus og i hele havnen
– Mellem molerne ved Gropahålet.
– Fra Hammarsjön til den første højspændingsledning nedstrøms Kavrö bro
– Fra magasinet i Torsebro nedstrøms til broen over vej nr.118

NB! At fiske med blink/spinder fra sejlbåd eller motorgående båd ligestilles med trolling.
I Mjöån er det forbudt at fiske.
At fange malle er ifølge fiskerivedtægterne forbudt. Genudsæt derfor malle, men dokumenter gerne fangsten med kamera og meddel fiskepleje-området.
www.nedrehelgean.se, webmaster@nedrehelgean.se

Fuglebeskyttelsesområder
Helgeåns hele østlige å-arm fra i højde med Lillö borgruin (broen) til sydspidsen af Blackan og den østlige halvdel af åen fra Blackans sydspids til Härlövsängabroen: Fiskeri fra land eller fra båd er ikke tilladt i tidsrummet mellem den 15 marts og den 15 juli (rugende fugle). Området hører delvis til Isternäsets naturreservat.

Nordøst for en linje trukket fra Stenholmen (syd for Hammarslund) til Ålören (den vestlige strand af Håslövs ängar): Fiskeri fra land eller fra båd er ikke tilladt i tiden 15 marts – 15 juli (rugende fugle).

III. Fra Ålören (den vestlige strand af Håslövs ängar) til fugletårnet på Håslövs ängar: Fiskeri fra båd nærmere end 100 m fra land er ikke tilladt i i tiden 15 marts – 15 juli (rugende fugle). Fiskeri fra land er forbudt i tiden 15 marts – 15 juli pga. adgangsforbud i naturreservatet Håslövs ängar.

Øst for en linje trukket fra fugletårnet på Håslövs ängar i sydøstlig retning til kirketårnet i Rinkaby: Fiskeri fra land eller fra båd er forbudt i tiden 15 marts – 15 juli (rugende og rastende fugle).

V. Ved den vestlige del af Hammarsjöns udløb, 300 m mod nordvest og 250 m ud i søen: Fiskeri fra land eller fra båd er forbudt i tiden 15 marts – 15 juli (rugende fugle).

Den østlige side af Helgeå, fra Graften til hvor skoven begynder ca. 500 m nedströms: Fiskeri fra land eller fra båd er ikke tilladt i tiden 15 marts – 15 juli (rugende fugle).