Fiskevård

Inom fiskevårdsområdet sker fiskutsättningar av t ex ål, gös
Även malen, som tidigare var vanlig i Helgeån har satts ut.
Fiskevårdsområdet står också för en rad anläggningsarbeten.

ÅL har utplanterats inom fiskevårdsområdet till ett antal av ca 300 000st. Under 1996 och 97 fick fvo en extra tilldelning och 250 000 ålar har planterats ut. Detta betalades med statliga medel och EU-pengar för att gynna yrkesfisket i inlandet och i havet. Ålen som används vid utsättningen fångas på västkusten och är 6-7 år gammal Längden är ca 40 cm och vikten ca 50 gram.

SIGNALKRÄFTOR  utplanterades 1995-96 av fiskevårdsområdet. Av de totalt 6500 kräftorna  var 70% honor och storleken 7-10 cm, vilket innebär att de var könsmogna vid utsättningen. Vid ett provfiske hösten 1996 konstaterades en god tillväxt och att de har fortplantat sig. Före kräftpesten i mitten på 70-talet var flodkräftan vanlig inom hela området. Att åter införa flodkräfta är dock dömt att misslyckas eftersom det redan 1990 fanns pestsmittade signalkräftor i området.

ÖRINGEN utrotades, precis som lax, gös och mal under 1966-67 av förorenade utsläpp från bl a industri. Kvar fanns bara stationära bestånd längst upp i biflödena uppströms Torsebro (vars laxtrappa var stängd), Vinslöv och kanske Tollarp. Ett undantag var Mjöån, där underjordiska källor tillför ån rent vatten vid Everöd. Av denna stam togs avelsfisk av Åhuskustens fiskevårdsområde för konstgjord befruktning. Efter tillväxt i Nymölla fiskodling utsattes under åren 1975-1985 ca 70 000 yngel i Helgeån. Sydkraft satte ut ytterligare ca 9000 märkta yngel under åren 1983 till 1987. Öringen är nu helt självproducerande och några nya utsättningar behöver inte göras inom fvo.

LAXEN var helt försvunnen sedan 1966-67. Utsättning gjordes hösten 1995 av 8600 yngel i Röke-, Hörlinge-, Alma- och Bivarödsån på lämpliga lekområden. Alla åarna ingår i Helgeåns vattensystem. En utplantering gjordes vid Kavrö våren 1996 av ca 7000 st 1-åriga laxsmolt av Mörrumstyp och en utplantering gjordes våren 1997 av ca 5000 st 2-åriga laxsmolt. Mellan 2005-2008 har vi satt ut 305 000 laxyngel (stirr)

GÖS utrotades också 1966-67. Under hösten 1995 utplanterades 7000 st ensomriga gös- yngel och 1997 utplanterades ytterligare 20 000 ensomriga gösyngel. Det finns dock vuxen gös inom fiskevårdsområdet. För ca 20 år sedan inplanterades gös av Nöbbelövs fvo söder om Broby kraftverk. En del av denna gös har följt med strömmen till vårt fiskevårdsområde, där även lek är konstaterad.

MALEN är en sägenomspunnen  och utrotningshotad fisk. Malen finns bara på fyra lokaler i Sverige idag och är fridlyst.