Fiskeregler

Fiskeregler  Gäller fr.o.m.2020-03-02 

Minimimått gäller för följande: gös 50 cm, öring 50 cm, lax 60 cm. Ålen är f.n. fredad.
Max 3 st. laxartade fiskar får fångas per fiskekort och dag.
Gäddor över 100 cm återsättes.
Öring och lax är fredade under tiden 1 oktober — 31 dec.
Gös är fredad under perioden 15 maj-30 juni.För fiske mellan  den 1 Januari- siste februari krävs giltigt årskort.
Dyngskort och veckokort gäller EJ under denna tid
Barn och ungdomar upp till 16 år fiskar fritt med beaktande av fiskevårdsområdets regler


Trolling/glindring är förbjudet inom följande zoner:
– Från gamla bron i Åhus och i hela hamnen.
– Mellan pirarna vid Gropahålet.
– Från Hammarsjön till första kraftledningen nedströms Kavrö bro.
– Från magasinet i Torsebro, nedströms till bron över väg 118.

OBS! att glindra med segel/motorgående båt jämställs med trolling.
Fiske är förbjudet vid magasinshuset i Torsebro samt i Mjöån.
Fångst av mal är enligt fiskeförordningen förbjudet. Återutsätt därför mal, men dokumentera gärna fångsten med kamera och meddela fiskevårdsområdet om fångsten. www.nedrehelgean.se

OBS! att glindra med segel/motorgående båt jämnställs med trolling.

Trolling/glindra-fisket är begränsat till 3 fiskeredskap/beten samtidigt per båt.
Max 10 st . angeldon räknas som handredskap.

Dragrodd räknas som handredskap om motor är uppfälld eller saknas.

I Mjöån är fiske förbjuden.
Fiskeförbud vid magasinhuset i Torsebro och av bl.a. säkerhetsskäl är allt fiske förbjudet mellan stenbron och upp till Knislingefiske.

Fångst av mal är enligt fiskeförordningen förbjudet.Återutsätt därför mal, men dokumentera gärna fångsten med kamera och meddela fiskevårds- området om fångsten.

Fågelskyddsområden.

I. Helgeåns hela östra å-arm från i höjd med Lillö borgruin (bron) till sydspetsen av Blackan och östra halvan av ån från Blackans sydspets till Härlövsängaledsbron. Fiske från land eller båt är ej tillåtet under tiden 15 mars-15 juli (häckande fåglar). Tillhör delvis Isternäsets naturreservat.

II. Nordost om en linje dragen från Stenholmen (söder om Hammarslund) till ålören (västra stranden Håslövs ängar). Fiske från land eller båt är ej tillåtet under tiden 15 mars-15 juli (häckande fåglar).

III. Från Ålören (västra stranden Håslövs ängar) till Håslövs ängars fågeltorn. Fiske från båt närmare land än 100 meter ej tillåtet under tiden 15 mars-15 juli (häckande fåglar). Fiske från land är förbjudet 15 mars-15 juli genom beträdnadsförbud i naturreservatet Håslövs ängar.

IV. Öster om en linje dragen från Håslövs ängars fågeltorn till kyrktornet i Rinkaby. Fiske från land eller båt förbjudet under tiden 15 mars-15 juli (häckande och rastande fåglar).

V. På västra sidan av Hammarsjöns utlopp, 300 meter åt nordväst och 250 meter ut i sjön. Fiske från land eller båt är ej tillåtet under tiden 15 mars-15 juli (häckande fåglar).

VI. Östra sidan av Helgeån från Graften till skogens början ca 500 meter nedströms. Fiske från land är ej tillåtet under tiden 15 mars-15 juli (häckande fåglar).