Laxartad 2019

Datum
Art
Vikt
Längd
Fångstmetod
Fångstplats

Bengt Ström, Linderöd

2019-02-28
Laxartad
4326 gr
79 cm
Spinn
Nedre Helgeå

Datum
Art
Vikt
Längd
Fångstmetod
Fångstplats

Bengt Ström, Linderöd

2019-02-27
Laxartad
3360 gr
69 cm
Spinn
Nedre Helgeå

Datum
Art
Vikt
Längd
Fångstmetod
Fångstplats

Bengt Ström, Linderöd

2019-02-27
Laxartad
2211 gr
61 cm
Spinn
Nedre Helgeå

Datum
Art
Vikt
Längd
Fångstmetod
Fångstplats

Therese Carlson, Linderöd

2019-03-02
Laxartad
2200 gr
68 cm
Spinn
Nedre Helgeå

Datum
Art
Vikt
Längd
Fångstmetod
Fångstplats

Linnea Ström, Linderöd

2019-03-09
Laxartad
1100 gr
50 cm
Spinn
Nedre Helgeå