Startsidasv

  • main2012
  • top
  • 20100126
  • graftinf
  • solned

Fiskestämma i Nedre Helgeåns FVO hölls den 25 Februari  2019

Protokollet ligger nu inne under ”Info fiske”

Nedre Helgeåns fiskevårdsområde är Skånes största och omfattar i stort sett samma område som Biosfärområde Kristianstads Vattenrike. Fiskevårdsområdet sträcker sig från Torsebro via Araslövssjön och Hammarsjön, vidare mot Härnestad, där ån förgrenar sig. En gren rinner mot Åhus, där den mynnar i Åhus hamn.

Den andra grenen passerar Yngsjö och mynnar ut i Gropahålet. De nedersta 10 kilometerna av Mjöån ingår också i fiskevårdsområdet. Området är ett av de två artrikaste i Sverige.

hopp1
Här finns minst 36 dokumenterade fiskarter, varav gädda, abborre, havsöring, lax och gös samt olika karpfiskar är de sportfiskemässigt mest intressanta fiskarterna. Alla som vill fiska inom området har möjlighet till detta genom att skaffa fiskekort. Syftet med ett fiskevårdsområde är att bevara de rika miljöerna och se till att fiskarna i vattnet trivs. För att förbättra för t ex vandrande öring och lax görs en del upprensningar i åarna. Fiskevårdsföreningen hjälper också till att plantera ut fisk.
2_1
Varje år delas det ut gratis årsfiskekort till dem som fångar störst fisk av dessa arter. De arter som ingår är: gädda, abborre, gös, lake, braxen, sutare och karp. Den som fångar den största laxartade fisken ( Öring, Lax, eller hybrid ) vinner också en ambassadeurrulle.

Fvo är intresserad av förekomsten av mal.
Så råkar Ni fånga en mal när Ni fiskar vill vi gärna ha en rapport om det och om möjligt förevigat med en bild.

(OBS! Arten är fridlyst och måste snarast återutsättas). Viktuppgift behöver inte anges.