Mal 2018

Datum
Art
Vikt
Längd
Fångstmetod
Fångstplats

Jimmy. Kristianstad

2018-05825
Mal
0,5 gr
28 cm
Grävmaskin
Helgedal

Lite udda fångst i ett dräneringsdike