Laxartad 2018

Datum
Art
Vikt
Längd
Fångstmetod
Fångstplats

Pierre Levin, Kristianstad

2018-04-22
Laxartad
3700 gr
65 cm
Tagen på skeddrag
Åhus

Datum
Art
Vikt
Längd
Fångstmetod
Fångstplats

Lars (webmaster)

2018-04-17
Laxartad
3412 gr
73 cm
Glindring
Nedre Helgeå